Polityka prywatności

1. Wprowadzenie
Celem niniejszej polityki prywatności jest opisanie sposobu, w jaki Państwa dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane podczas wizyty na stronie Baltica Energy. Strona stanowi rezultat wspólnego przedsięwzięcia Polskiej Grupy Energetycznej („PGE”) i Orsted. Dane kontaktowe obu stron znajdują się punkcie 9 poniżej.

2. Administratorzy danych
Podmioty prawne odpowiedzialne za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych na tej Witrynie:
Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o. o.
Mokotowska 49
Warszawa (00-542)
Nr ew. firmy: KRS 527-266-47-22
Elektrownia Wiatrowa Baltica – 3 sp. z o. o.
Mokotowska 49
Warszawa (00-542)
Nr ew. firmy: KRS 527-266-47-39

Zwane dalej „Baltica 2+3”.

3. Inspektor Ochrony Danych
W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi, należy skontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez przesłanie korespondencji na adres biura Inspektora wskazany powyżej lub drogą mailową na adres:

 • iod.ewb2@gkpge.pl dla Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 Sp. z o.o.
 • iod.ewb3@gkpge.pl dla Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 Sp. z o.o.

4. Czynności przetwarzania 
W poniższej tabeli opisujemy sposób przetwarzania Państwa danych osobowych. Zalecamy, aby nie przesyłali nam Państwo lub nie informowali nas o jakichkolwiek informacjach wrażliwych podczas korzystania z naszych witryn oraz ich funkcji.  

Cel Kategorie danych osobowych Podstawa prawna Przechowywanie danych

Korzystanie z naszych usług cyfrowych:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe za pomocą plików cookie i podobnych technologii w trakcie korzystania przez Państwa z naszych usług cyfrowych (witryn lub aplikacji).

Wykorzystujemy dane w następujących celach:

 • Dostarczanie żądanej przez Państwa usługi cyfrowej.
 • Optymalizacja i rozwijanie komfortu użytkowania naszej witryny oraz zapewnianych przez nas usług.
 • Dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny oraz na rzecz ulepszania witryny.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce wykorzystywania plików cookie.

Pozyskujemy dane z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od Państwa, gdy korzystają Państwo z naszych usług cyfrowych.

Przetwarzamy następujące dane na Państwa temat:

Ogólne dane osobowe:

 • Informacje na temat Państwa zachowania podczas korzystania z naszych usług cyfrowych (np. liczba odwiedzin. Informacje na temat sposobu uzyskiwania dostępu do naszych usług cyfrowych, w tym adres IP, korzystanie z przeglądarek i systemu operacyjnego, pliki cookie, Państwa domeny źródłowe oraz przeczytane przez Państwa treści).
 • Informacje na temat kliknięć w nasze reklamy, w tym informacje, czy wykonują Państwo tę czynność na witrynie innej organizacji lub firmy.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z następującą podstawą prawną:

 • RODO, art. 6 ust. 1 pkt. a) (zgoda).
 • RODO, art. 6 ust. 1 pkt. f) (niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie zapewniania żądanej przez Państwa usługi, ulepszania komfortu użytkowania, rozwijania i ulepszania naszych usług cyfrowych (pod względem funkcjonalności, jak i samego systemu) oraz umożliwiania udostępniania treści w mediach społecznościowych).

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wymienionych celów:

Dzień Dostawcy:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby ułatwić Państwu wzięcie udziału w Dniu Dostawcy oraz aby komunikować się z Państwem i odpowiadać na Państwa pytania.

Pozyskujemy dane z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od Państwa

Przetwarzamy następujące dane na Państwa temat:

Ogólne dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma, numer NIP firmy.


Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z następującą podstawą prawną:

 • RODO, art. 6 ust. 1 pkt. b) (niezbędne do wykonania umowy zawartej między Państwem a nami).
 • RODO, art. 6 ust. 1 pkt f) (niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i prowadzenia komunikacji z Państwem).
 • RODO, art. 6 ust. 1 pkt f) (niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie rozwijania bazy danych dostawców).

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wymienionych celów:

 • Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres do czterech lat od daty zarejestrowania się Państwa do uczestnictwa w Dniu Dostawcy lub do momentu, w którym wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Marketing, biuletyny, ogłoszenia firmowe i informacje o Ørsted:

Administrator danych: Orsted Polska SP. Z O.O.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych aby:

 • spersonalizować naszą komunikację z Tobą w oparciu o Twoje zainteresowania i zainteresowania,
 • wysyłać Ci istotne materiały marketingowe w formie newsletterów itp.

Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania ogłoszeń firmowych i innych informacji oraz do identyfikowania innych osób, które mogą być zainteresowane Ørsted.

Używamy również własnych i zewnętrznych plików cookie do zbierania informacji o Twoim zachowaniu podczas otrzymywania naszych biuletynów, aby poprawić naszą komunikację z Tobą.

Gromadzimy dane z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie

Przetwarzamy następujące dane o Tobie:

Ogólne dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres IP, kraj i rola.
 • Data subskrypcji Newslettera.
 • Obszary zainteresowań.
 • Dane, które podałeś w odpowiedzi na działania marketingowe.
 • Informacje o tym, czy zdecydujesz się otwierać otrzymywane od nas biuletyny i kiedy je otwierasz (godzina i data).
 • Informacje o kliknięciach linków w naszych biuletynach (np. które linki wybierasz, jakie treści czytasz, ile linków klikasz i korzystasz z klienta poczty e-mail).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w opisany sposób na następującej podstawie prawnej:

 • RODO, art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda (podczas zapisywania się do newslettera oraz plików cookies w newsletterach).
 • RODO art. 6 ust. 1 lit. f) (niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości przesyłania materiałów marketingowych, newsletterów, ogłoszeń firmowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do wymienionych celów:

 • Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak chcesz otrzymywać od nas materiały, a następnie przez dwa lata.
 • Dane osobowe zebrane za pomocą plików cookie zostaną usunięte zgodnie z okresami wygaśnięcia podanymi w naszej polityce dotyczącej plików cookie.
5. Odbiorcy Państwa danych osobowych
W zależności od okoliczności, Baltica 2+3 może udostępniać Państwa dane: 

 

 • Dostawcom, w tym dostawcom usług informatycznych, instytucjom wspierającym i finansowym współpracującym z nami w celu wsparcia realizacji projektów Baltica 2+3
 • Orsted Polska Sp. z o.o. oraz podmiotom Grupy PGE (PGE Baltica Sp.z o.o., PGE Systemy S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.)
 • Władzom publicznym

 

6. Przekazywanie do państw trzecich
W niektórych sytuacjach Baltica 2+3 przekaże dane osobowe do państw poza UE/EOG. Takie przekazanie do państw trzecich będzie miało miejsce zgodnie z następującą podstawą prawną:
 • Jeżeli państwa te zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej za posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (tzw. bezpieczne państwa trzecie)
 • Jeżeli państwa te nie zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej za posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych: Baltica 2+3 zapewni odpowiednie środki bezpieczeństwa dla przesyłania danych za pomocą standardowych klauzul umownych, opublikowanych przez Komisję Unii Europejskiej, w odniesieniu do przesyłania danych osobowych do państw trzecich. Mogą Państwo uzyskać kopię tej umowy kontaktując się z nami pod adresem iod.ewb2@gkpge.pl dla Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 Sp. z o.o. lub iod.ewb3@gkpge.pl dla Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 Sp. z o.o.


7. Przysługujące Państwu prawa
W odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

 • Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia.
 • Mają Państwo także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.In particular, you have an unconditional right to object to the processing of your personal data for use for direct marketing purposes.
 • W szczególności przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia bezpośredniej komunikacji marketingowej.You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority (e.g. the Office of the President of the Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. Website: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi and email kancelaria@uodo.gov.pl).
 • Mają Państwo prawo do otrzymywania przekazanych przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przenośność danych).

Prawa te mogą mieć charakter warunkowy lub ograniczony. Przykładowo, mogą nie dysponować Państwo prawem do przenoszenia danych w tym konkretnym przypadku. Zależy to od konkretnych okoliczności związanych z czynnościami przetwarzania.

 
8. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
Niniejszym informujemy Państwa, że w ramach przetwarzania danych, o którym mowa powyżej, mają Państwo prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Kontakt z Orsted lub PGE
Jeżeli zdecydują się Państwo na skontaktowanie się z Orsted lub PGE bezpośrednio korzystając z danych kontaktowych podanych w tej witrynie, dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę, z którą się Państwo kontaktują. Będzie to miało miejsce, gdy skontaktują się Państwo - jako przedstawiciel mediów - z Orsted lub z PGE. Aby uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez konkretne spółki, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi za pomocą poniższych łączy:

• Orsted Polska Sp. z o.o.: Link
• PGE Baltica Sp z o.o.: Link
• PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: Link

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce w czerwiec 2023 r.