Kontakt do inspektora ochrony danych (IOD)

Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. chronią prywatność i dane osobowe swoich klientów i kontrahentów. W spółkach wdrożone zostały procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowane są jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich ochrony.

Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o., dbając o ochronę danych osobowych, powołały Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. – Paweł Domagała
adres korespondencyjny: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa
adres e-mail: iod.ewb2@gkpge.pl

Inspektor Ochrony Danych Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. – Paweł Domagała
adres korespondencyjny: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa
adres e-mail: iod.ewb3@gkpge.pl