PGE i Orsted zbudują największą farmę wiatrową na polskich wodach Bałtyku

Napędzany wiatrem warsztat Baltica 2+3 – dialog z dostawcami

Zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszego warsztatu dla dostawców MFW Baltica, który odbył się 22 kwietnia 2022.

PGE, największy producent energii elektrycznej w Polsce oraz duńska firma Orsted, będąca jednym z liderów sektora offshore na świecie, wspólnie wybudują i będą eksploatować Morską Farmę Wiatrową Baltica (MFW Baltica) o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW, znacząco wspierając transformację energetyczną Polski, przyczyniając się do rozwoju polskiej gospodarki. Projekt podzielony został na dwa etapy: Baltica 2 i Baltica 3.

Partnerzy połączyli siły, aby stworzyć nowy rozdział i nową jakość na polskim rynku energetycznym. Po wybudowaniu Morska Farma Wiatrowa Baltica zapewni wystarczającą ilość czystej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii, wystarczającej do zasilenia każdego roku przez kolejne 30 lat prawie 4 miliony gospodarstw domowych, co można porównać do obszaru metropolitalnego cztery razy większego niż Trójmiasto. Dzięki MFW Baltica unikniemy emisji 8 mln ton CO2 rocznie.

Korzyści

benefity

Dla społeczności lokalnej

Morska Farma Wiatrowa Baltica to nie tylko projekt o dużym znaczeniu dla polskiego sektora energetycznego, ale także znaczący impuls dla całego Pomorza.

To właśnie regiony nadmorskie najbardziej skorzystają na powstaniu technologii offshore. Rozwój offshore to przede wszystkim szansa dla portów i stoczni, ale również dla wielu innych branż.

Jako inwestorzy mamy świadomość, jak ważne jest zachowanie charakteru lokalnego krajobrazu, a także otwarty dialog ze społecznością lokalną. Dlatego już na bardzo wczesnym etapie przygotowań do inwestycji nawiązaliśmy dobrosąsiedzki dialog ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami projektu.

Morską Farmę Wiatrową Baltica będziemy budować z poszanowaniem środowiska naturalnego. Morskie turbiny wiatrowe znajdą się przynajmniej 25 kilometrów od brzegu. Ze względu na znaczną odległość od domów, obszarów mieszkalnych, czy pól uprawnych, są one neutralne dla otoczenia i życia społeczności lokalnych. Projekt jest także neutralny dla niezwykle cennego obszaru Natura 2000 - PLC9900001 Ławica Słupska.
Industry benefits

Dla przemysłu

Budowa Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica i jej 30-letnia eksploatacja umożliwią rozwój miejsc pracy w innowacyjnym sektorze, zarówno w fazie budowy, jak i na późniejszym etapie ekspolatacji.
Co rozwój morskiej energetyki wiatrowej oznacza dla mieszkańców wybrzeża?

Duże projekty inwestycyjne, takie jak Baltica 2 i Baltica 3, przyczynią się do rozwoju setek małych i średnich przedsiębiorstw i stworzenia tysięcy atrakcyjnych i dobrze płatnych miejsc pracy.

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), ponad 100 krajowych firm może z powodzeniem zostać zaangażowanych w lokalny łańcuch dostaw. Przyszłość może przynieść wielu gałęziom polskiego przemysłu jeszcze większe możliwości, dając zatrudnienie ok. 400 polskim dostawcom i poddostawcom - wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego (dla PSEW i Polskiego
Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej - PTMEW).

MFW Baltica chce przyciągnąć jak największą liczbę polskich dostawców i poddostawców, wspierając
rozwój krajowej gospodarki i udział polskich przedsiębiorstw w globalnym łańcuchu dostaw. Dlatego
PGE i Orsted rozpoczęły już prace nad wspólnymi ambicjami na rzecz zwiększania udziału polskich firm zaangażowanych w realizację projektu Baltica. Jest to działanie zgodne z planami polskiego rządu, którego celem jest zbudowanie silnego sektora gospodarczego wokół morskiej energetyki wiatrowej.

PGE i Orsted zachęca polskich dostawców i poddostawców do przyłączenia się i udziału w procesie planowania,
budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Wprowadzenie nowego sektora do polskiej gospodarki tworzy nowe miejsca pracy, nie tylko w przemyśle, ale także wśród dostawców usług transportowych, hotelarskich, ubezpieczeniowych i szkoleniowych, w tym także dostawców energii.

O nas


Największa morska farma wiatrowa w polskiej części Morza Bałtyckiego, realizowana w dwóch fazach Baltica 2 i Baltica 3, to wspólna inwestycja PGE i Orsted realizowana w formule 50/50.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. największe w kraju inwestycje w elektrownie wiatrowe na Bałtyku.

Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Wywodzący się z Danii koncern jest dziś obecny na 10 rynkach, zaczynając od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez kraje europejskie, a kończąc na Azji. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, gdzie zatrudnionych jest już blisko 250 osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie). Realizacja morskich farm wiatrowych w Polsce – Baltica 2 i Baltica 3 – wraz z PGE wpisuje się w zaktualizowaną niedawno przez Ørsted ambicję zainstalowania 30 GW w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku.