Dla społeczności lokalnej

Budowa morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 to nie tylko ważny dla polskiej energetyki projekt, ale również istotny impuls do rozwoju Pomorza, gdzie powstanie infrastruktura przyłączeniowa do sieci przesyłowej. Regiony nadmorskie – województwo zachodniopomorskie i pomorskie są tymi, które mogą czerpać największe korzyści z rozwoju nowej w Polsce technologii offshore.

Inwestorzy już od początkowych etapów przygotowań do budowy morskich farm wiatrowych nawiązali dobrosąsiedzki dialog z kluczowymi zainteresowanymi inwestycją stronami: społecznością lokalną województw nadmorskich, władzami lokalnymi oraz działającymi w regionie organizacjami środowiskowymi, czy rybackimi.

 

 

Morskie farmy wiatrowe  będą powstawać z udziałem dostaw i usług polskich przedsiębiorców. Nowa branża na polskim rynku oznacza  nowe miejsca pracy i to nie tylko w przemyśle, ale i w obszarze usług dodatkowych m.in. transportowych, noclegowych, gastronomicznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych czy dostaw energii.

Morskie turbiny wiatrowe są zazwyczaj położone kilkadziesiąt kilometrów od lądu. Ze względu na oddalenie od domów, osiedli, czy pól uprawnych nie wywierają większego wpływu na życie lokalnych społeczności. Farmy wiatrowe, które zostaną wybudowane przez PGE znajdą się w odległości minimum 25 km od linii brzegu. Wpływ inwestycji na środowisko jest ograniczony przez oddalenie lokalizacji instalacji od przylegającego obszaru Natura 2000 PLC9900001 Ławica Słupska.

 

Kontakt na temat morskich farm wiatrowych dla społeczności lokalnej:

pgebaltica@gkpge.pl

 

Dedykowana broszura informacyjna