Opis inwestycji

Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 to najbardziej zaawansowana z realizowanych inwestycji w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, zakładającego budowę morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Bałtyku o łącznej mocy zainstalowanej do 6,5 GW.

Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 o planowanej mocy zainstalowanej do 1045 MW do 2026 roku. Powierzchnia przyszłej farmy wyniesie około 130 km2.

Turbiny wiatrowe wchodzące w skład Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 zostaną zainstalowane między Ustką a Łebą, w odległości ponad 25 km od linii brzegu. Będzie oddalona od chronionych obszarów Ławicy Słupskiej.

Status inwestycji

  • W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2500 MW.
  • W październiku 2016 roku Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.
  • W kwietniu 2012 roku wydana została decyzja o lokalizacji farmy tzw. pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp.

 

Parametry Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 3

 

Powierzchnia [km 2]

130

Maksymalna moc zainstalowana [MW]

1045

Odległość od wybrzeża [km]

25

Głębokość wody [m]

35-453