Inwestorzy

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i jednostek wytwórczych energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów.

Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają ok. 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z wyłączeniem biomasy. Plan na kolejne lata to dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca.

PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii Grupy PGE Spółka przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW oraz niespełna 1 GW tuż po 2030 roku. Poza rozpoczętymi projektami o łącznej mocy do ok. 3,5 GW, Grupa planuje pozyskanie dodatkowych pozwoleń lokalizacyjnych pod kolejne projekty morskich farm wiatrowych ok. 3 GW, które mają zostać wybudowane w latach 2030-2040 W konsekwencji do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE ma osiągnąć 6,5 GW, co uczyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

O spółce PGE Baltica

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada w pierwszej kolejności budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica 1 – do 896 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji do 2040 roku.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 – do 1498 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji: do 2030 roku.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica 3  – do 1045 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji do 2026 roku.