Opis inwestycji

Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 to jedna z inwestycji z realizowanych w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, zakładającego budowę morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Bałtyku o łącznej mocy zainstalowanej do 6,5 GW.

Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 zostanie wybudowana do 2030 roku i będzie posiadać do 1498 MW mocy zainstalowanej. Powierzchnia farmy to około 190 km 2.

Turbiny wiatrowe wchodzące w skład Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 zostaną zainstalowane między Ustką a Łebą, w odległości około  40 km od linii brzegu. Będzie ona oddalona od chronionych obszarów Ławicy Słupskiej. Na lądzie farma zostanie przyłączona do przyszłej Stacji Elektroenergetycznej Choczewo w województwie pomorskim, skąd poprzez sieć przesyłową energia elektryczna z farm Baltica 2 i Baltica 3 trafi do odbiorców w całej Polsce.

 

Parametry Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2

 

Powierzchnia [km 2]

190

Maksymalna moc zainstalowana [MW]

1498

Odległość od wybrzeża [km]

40

Głębokość wody [m]

40-50

 

 

 

Status inwestycji

  • W grudniu 2020 roku spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o mocy zainstalowanej 1498 MW.
  • W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW.
  • W kwietniu 2012 roku wydana została decyzja o lokalizacji farmy tzw. pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp.